Контрол на достъпа

 • Home
 • Контрол на достъпа

Контрол на достъпа

Биометрични четци
Турникети
Четци на безконтактни карти
Контролен панел
 • идентификация, контрол и ограничаване на достъпа до определени зони в рамките на дефинирани времеви интервали
 • административен контрол на работното време, присъствията и закъсненията на служителите
 • точна статистика за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др. на всеки служител на базата на предварително дефиниран индивидуален график
 • архив на регистрираните събития и справки за минали периоди
 • неограничен брой потребители и точки на контрол
 • висока надеждност – вграденият в картите микрочип съдържа уникален за целия свят код с повече от 94 милиона комбинации
 • неограничен експлоатационен срок поради липсата на износване на четците и картите
 • отлична производителност незавсимо от натоварването
 • висококачествен и траен пълноцветен печат на идентификационните карти

В зависимост от Вашите нужди и  изисквания,системата за контрол на достъпа може да включва комбинация от следните елементи:

 • турникети
 • въртящи се врати
 • заключващи механизми
 • електромагнитни брави
 • магнити за стъклени врати
 • хидравлични автомати за затваряне на врати
 • автомобилни бариери
 • механизми за автоматни портални врати